Roman Walach
Usługi ogólnobudowlane

HydroizolacjaWoda - najważniejszy element życia, paradoksalnie dla budynku może stanowić największe niebezpieczeństwo. Skutki zawilgocenia budynków są bardzo różne, zawsze jednak niosą ze sobą określone zniszczenia jak np. zmniejszenie wytrzymałości, obniżenie termo- izolacyjności muru, pogorszenie mikroklimatu, rozwój zniszczeń biologicznych, fizycznych i chemicznych substancji budowlanej, czy wreszcie znaczne pogorszenie walorów estetycznych budynku.

Przyczyn zawilgocenia murów tak jak i skutków, jest bardzo wiele, ale można wyróżnić generalnie kilka podstawowych:
- kapilarne podciąganie wody,
- absorpcja wilgoci, czyli zdolność pochłaniania pary wodnej i działanie wody zewnętrznej.
Bardzo ważne jest uszczelnienie i izolacja aby uniknąć dalszych problemów podczas eksplantacji budynku.